Akredytowane pomiary hałasu

Hałas przemysłowy

W ramach badań hałasu przemysłowego w środowisku dokonujemy wszelkich analiz w przestrzeni otwartej obejmujących: Zakłady przemysłowe i produkcyjne, np. elektrociepłownie i ciepłownie, spożywcze, rafinerie, huty, galwanizernie, oczyszczalnie ścieków i składowiska odpadów, elektrownie wiatrowe i inne

więcej …

Hałas komunikacyjny

Dokonujemy analiz w zakresie hałasu pochodzącego od: Dróg krajowych, autostrad, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, Linii kolejowych, Linii tramwajowych. W pomiarach hałasu komunikacyjnego w środowisku, w zależności od potrzeb klienta, stosujemy jedną z procedur: Ciągłej rejestracji dobowej,

więcej …

Hałas w budynkach

W tego rodzaju pomiarach określamy poziom hałasu w pomieszczeniach do przebywania ludzi, którego typowymi źródłami są: Wyposażenie techniczne budynków np. instalacje wodne, kotłownie, Centrale wentylacyjne, Drogi i ciągi komunikacyjne, Zakłady przemysłowe i instalacje, Miejsca publiczne np. restauracje, dyskoteki, bary.

więcej …

Moc akustyczna

Dokonujemy oceny poziomu mocy akustycznej metodą orientacyjną pozwalającą uzyskać wynik klasy 3. Wyznaczone poziomy mocy akustycznej od instalacji i urządzeń wykorzystuje się: jako dane źródłowe w metodzie obliczeniowej, przy opracowywaniu koncepcji zabezpieczeń akustycznych

więcej …