Laboratorium

Sonitech s.c. jest firmą badawczo-doradczą działającą w branży pomiarów hałasu i analiz akustycznych.

Wykorzystując nasze kierunkowe wykształcenie, doświadczenie zawodowe i zainteresowanie akustyką stworzyliśmy Laboratorium Badawcze, którego celem jest dostarczanie swym Klientom najwyższej jakości usług.

Oferujemy profesjonalne wykonanie zleconego nam zadania i dostarczenie Klientowi obiektywnych, rzetelnych wyników badań.

Stale podwyższamy nasze kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach oraz badaniach biegłości.

Wyposażenie Laboratorium stanowią spełniające wymagania prawne przyrządy pomiarowe właściwe do wykonywanych badań oraz podlegające okresowym wzorcowaniom przez certyfikowane jednostki.

img1
Cyfrowy analizator i miernik poziomu dźwięku Svantek model SVAN 971.

img2
Kalibrator akustyczny Svantek SV33

img3
Stacja pogodowa Davis Vantage Vue

img4
Zestaw pomiarowy wraz z kalibratorem

Modelowanie rozprzestrzeniania się emisji:

  • zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym – programem operat FB zgodny z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16/10). Program posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska -pismo znak BA/147/9
  • hałasu przemysłowego – programem LEQ Professional oparty o model obliczeniowy zawarty w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcje ITB Nr 308 i 338
  • hałasu komunikacyjnego – programem Traffic Noise zgodny z wymaganiami Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku