Hałas komunikacyjny

Dokonujemy analiz w zakresie hałasu pochodzącego od:

  • Dróg krajowych, autostrad, wojewódzkich, powiatowych, gminnych
  • Linii kolejowych
  • Linii tramwajowych

W pomiarach hałasu komunikacyjnego w środowisku, w zależności od potrzeb klienta, stosujemy jedną z procedur:

  • Ciągłej rejestracji dobowej
  • Pomiarów poziomów ekspozycyjnych pojedynczych zdarzeń akustycznych (SEL)
  • Pomiarów poziomów hałasu metodą próbkowania

Pomiary wykonujemy zgodnie z wymaganiami:

  • Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 824) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem.