Moc akustyczna

Dokonujemy oceny poziomu mocy akustycznej metodą orientacyjną pozwalającą uzyskać wynik klasy 3.

Wyznaczone poziomy mocy akustycznej od instalacji i urządzeń wykorzystuje się:

  • jako dane źródłowe w metodzie obliczeniowej
  • przy opracowywaniu koncepcji zabezpieczeń akustycznych
  • na etapie projektowania i konstruowania maszyn w celu zredukowania emitowanego przez nie hałasu
  • przy wstępnej ocenie zgodności wyrobów przed ich wprowadzeniem do obrotu handlowego

Do wyznaczenia mocy akustycznej stosujemy metodykę określoną w:

  • PN-EN ISO 3746:2011 Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk.