Laboratorium Badawcze Sonitech K. Jarzyna, W. Węglewski s.c.

Pomiary hałasu i analizy akustyczne

Wykonujemy badania hałasu:

 • Przemysłowego pochodzącego od instalacji urządzeń i zakładów przemysłowych
 • Komunikacyjnego pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych
 • W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
 • Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej maszyn i urządzeń
 • Na stanowiskach pracy
 • Pochodzącego od lotnisk
 • Skuteczności ekranów akustycznych „in situ”
 • Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych

Poza wykonywaniem pomiarów Sonitech s.c. oferuje także ekspertyzy akustyczne w zakresie:

 • Analiz uciążliwości akustycznej
 • Analiz porealizacyjnych
 • W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
 • Określania zasięgu emisji hałasu metodami obliczeniowymi

Laboratorium Badawcze Sonitech K. Jarzyna, W. Węglewski s.c.

K. Jarzyna +48 504 875 132
W. Węglewski +48 506 664 486

Siedziba firmy:

ul.Sieczna 70/12
03-290 Warszawa
NIP: 5242791137 REGON: 363408464
PKO BANK POLSKI S.A.
Konto: 48 1020 1042 0000 8002 0338 9772

Laboratorium:

ul.Szwedzka 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Formularz kontaktowy


* wymagane