Skuteczność ekranów akustycznych

Pomiary skuteczności ekranów akustycznych wykonujemy metodą „in situ” – w miejscu ich zainstalowania. Badania te mają na celu sprawdzenie parametrów akustycznych ekranów, znajdujących się przy drogach oraz ciągach komunikacyjnych.

Pomiary skuteczności ekranów akustycznych realizujemy zgodnie z normą:

  • PN-ISO 10847:2002 Akustyka – Wyznaczanie „in situ” skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów.