Modelowanie emisji

Modelowanie rozprzestrzeniania się emisji:

  • zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym – programem operat FB zgodny z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16/10). Program posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska -pismo znak BA/147/9
  • hałasu przemysłowego – programem LEQ Professional oparty o model obliczeniowy zawarty w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcje ITB Nr 308 i 338
  • hałasu komunikacyjnego – programem Traffic Noise zgodny z wymaganiami Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku