Izolacyjność akustyczna

Wykonujemy badania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych (ścian, podłóg i stropów) od dźwięków powietrznych oraz uderzeniowych. Pomiary wykonujemy metodą „in situ” – w warunkach rzeczywistych, w miejscu zainstalowania przegrody. Badania terenowe wykonuje się podobnie jak w przypadku badań laboratoryjnych. Wyznaczane są poziomy ciśnień akustycznych występujących po obu stronach przegrody w przypadku izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych. W przypadku dźwięków uderzeniowych – poziomów ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu odbiorczym.

Pomiary izolacyjności wykonujemy zgodnie z wymogami zawartymi w:

 

  • PN-EN ISO 140-4:2000 – Akustyka. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych
  • PN-EN ISO 140-5:1999 – Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów
  • PN-EN ISO 140-7:2000 – Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów