Hałas w środowisku pracy

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy i określonych miejscach przebywania ludzi stosuje się w celu ustalenia poziomu narażenia na hałas.

Najczęściej wykonywane pomiary hałasu na stanowiskach pracy:

  • Okresowe, których celem jest stwierdzenie czy pracownik jest narażony na ponadnormatywny hałas, tzw. NDN-y
  • Badania, których celem jest dobór ochronników słuchu.

Wartości dopuszczalne hałasu w środowisku pracy ze względu na ochronę słuchu wynoszą:

  • Poziom ekspozycji na hałas w odniesieniu do ośmiogodzinnego dobowego /8 godz. w ciągu 24 godz./ wymiaru czasu pracy nie powinien przekraczać 85 dB
  • Maksymalny poziom dźwięku A nie powinien przekraczać 115 dB
  • Szczytowy poziom dźwięku C nie powinien przekraczać 135 dB.

Badania hałasu na stanowiskach pracy wykonujemy zgodnie z normą:

  • PN-EN ISO 9612:2011 – Akustyka. Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas – Metoda techniczna.