Hałas w budynkach

W tego rodzaju pomiarach określamy poziom hałasu w pomieszczeniach do przebywania ludzi, którego typowymi źródłami są:

  • Wyposażenie techniczne budynków np. instalacje wodne, kotłownie
  • Centrale wentylacyjne
  • Drogi i ciągi komunikacyjne
  • Zakłady przemysłowe i instalacje
  • Miejsca publiczne np. restauracje, dyskoteki, bary

W ramach badań hałasu w budynkach stosujemy procedury zawarte w:

  • Akustyka Budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach. PN-87/B-02156